Privacy

Dit Privacy Statement informeert je over de wijze waarop informatie, die je verstrekt via onze website, wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Lees alle gegevens met betrekking tot ons Privacy Statement aandachtig door voordat je gebruik maakt van informatie op de website of zelf gegevens via onze website verstrekt.

Lees meer
  • Vast maandbedrag
  • Geen onverwachte kosten
  • Leasen zonder zorgen

Actieve informatievergaring

Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgegevens bevatten (d.w.z. informatie die direct tot uw persoon te herleiden is zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer enz.). Je persoonsgegevens zijn opgenomen in ons klantenbestand, zodat wij je kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien je dit niet wenst, kun je je uitschrijven via de nieuwsbrief of ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons kenbaar te maken. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden, tenzij je ons hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Bij het bestellen van een Private lease auto zullen wij je toestemming vragen middels een vinkje dat we de gegevens aan Arval toe sturen, zodat zij de aanvraag in behandeling kunnen nemen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens alleen vrijgeven indien wij hiertoe worden verplicht op grond van wettelijke bepalingen of een gerechtelijk bevel of overheidsbesluit.

Toegang en correctie

Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens accuraat, actueel en compleet blijven, kun je contact met ons opnemen over incorrecte gegevens. Wij zullen de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en die je ons op een eerder tijdstip via deze website hebt verschaft dan bijwerken of corrigeren.

Passieve informatievergaring

Wanneer je door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden verzameld (d.w.z. zonder dat informatie door jezelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet protocol-adressen, 'cookies', Internet labels en navigatiegegevens. Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adressen). Een IP-adres is een nummer dat aan jouw computer toegewezen wordt door jouw Internet Service Provider teneinde je toegang te verlenen tot het Internet. Een IP-adres wordt over het algemeen niet beschouwd als behorende tot persoonsgegevens, aangezien een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer je een verbinding met het Internet tot stand brengt) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van jouw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen jouw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.

Een ‘cookie’ is een stuk informatie dat een website naar jouw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. ‘Session cookies’ zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra je jouw webbrowser afsluit of jouw computer uitzet. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie te verzamelen. ‘Persistent cookies’ zijn cookies van meer permanente aard die op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij je deze cookies wist. Persistent cookies worden gebruikt met het oog op het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de website bezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website aan jouw voorkeuren. Op deze site worden cookies voornamelijk gebruikt om jouw standaardvoorkeuren op te slaan. Je kunt jouw browser zodanig instellen dat je op de hoogte wordt gebracht wanneer je een cookie ontvangt en zelf kunt besluiten of je dit toelaat. Je kunt jouw browser ook zodanig instellen dat alle cookies worden tegengehouden, maar je realiseer je dat hiermee het gebruik van onze website of diensten mogelijk worden beperkt. Meer informatie over cookies vind je op www.cookiecentral.com/faq. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door je via deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan jouw wensen aan te passen, om op jouw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten, en voor de doeleinden die in deze Privacy Statement worden vermeld.

Online communicatie

Berichten die je per e-mail stuurt aan JAMES Autoservice B.V. kunnen onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. JAMES Autoservice raadt je aan geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan JAMES Autoservice te sturen. Indien je er voor kiest toch berichten per e-mail te sturen, accepteert je het risico dat deze onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Beveiliging

JAMES Autoservice treft alle redelijke maatregelen om het verzenden van persoonsgegevens vanuit jouw computer naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Je dient je echter te realiseren dat Internetverkeer nooit 100% veilig of storingsvrij is, en dat geldt met name voor het zenden van e-mails van en naar deze site. Je dient daarom zorgvuldig te overwegen welke informatie je ons per e-mail toestuurt. Verder is het jouw eigen verantwoordelijkheid om wachtwoorden, identificatienummers en andere toegangsmodaliteiten geheim te houden en te beschermen.

Wijzigingen

JAMES Autoservice behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Privacy Statement) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Je verklaart dergelijke herzieningen hiermee akkoord en dient deze pagina derhalve regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest actuele bepalingen waaraan je gebonden bent.

Tot slot

Mocht je na het lezen van deze Privacy Statement nog vragen hebben over de bescherming van jouw privacy tijdens je bezoeken op onze website(s), neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met JAMES Autoservice.

JAMES Autoservice
Loosdrechtseweg 198
1215 KD Hilversum
Telefoonnummer : 035 7600 613
E-mail : info@jamesautoservice.nl